Dnes je úterý, 17.října 2017
 
 
 
 
 

Novinky (Němčice)

STAVÍME PRO VÁS NOVÉ BYDLENÍ!

Financování

Financování rodinného domu probíhá formou pěti záloh a doplatku. V následující tabulce si můžete vybrat výši splátek v jednotlivých fázích výstavby. Ke každé nabídce se váže jiný koeficient.

Základní splátkový kalendář vyjadřuje koeficient 1. Pokud budete platit dle splátkového kalendáře větší část v pozdějších fázích výstavby, tedy s koeficientem větším než 1, cena domu bude vyšší.

Výslednou cenu zjistíte, když cenu nemovitosti vynásobíte koeficientem.

Tabulka koeficientu

Koef. Rezerv.
poplatek
1. záloha 2. záloha 3. záloha 4. záloha 5. záloha Doplatek
1 30 000,- 20 % 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %
1,01 30 000,- 10 % 25 % 20 % 20 % 20 % 5 %
1,02 30 000,- 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 10 %
1,03 30 000,- 10 % 15 % 20 % 20 % 20 % 15 %
1,06 30 000,- 10 % 10 % 10 % 10 % 20 % 40 %

 

Splátkové kalendáře

  • Rezervační poplatek je splatný do 6ti dnů od podpisu rezervační smlouvy. Rezervace bude poskytnuta do 30ti kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody. Rezervační poplatek je nevratný.
  • 1. záloha na kupní cenu do 10ti dnů po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Tato částka bude ponížena o zaplacený rezervační poplatek.
  • 2. záloha na kupní cenu do 30ti dnů po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
  • 3. záloha na kupní cenu do 10ti dnů od doručení sdělení budoucího prodávajícího o dokončení hrubé stavby (základy, nosné zdivo, stropy, konstrukce krovu, základní krytina). Od této zálohy včetně lze použít ručení rozestavěnou nemovitostí.
  • 4. záloha na kupní cenu do 10ti dnů od doručení sdělení budoucího prodávajícího o dokončení vnitřních příček, zárubní (v případě ocelových), střešních oken, plastových oken, vyjma vchodových dveří.
  • 5. záloha na kupní cenu do 10ti dnů od doručení sdělení budoucího prodávajícího o dokončení betonových podlahových konstrukcí, vnitřních instalací, omítek, fasády, vchodových plastových dveří.
  • Doplatek na kupní cenu před podpisem Kupní smlouvy o převodu rodinného domu.