Dnes je úterý, 17.října 2017
 
 
 
 
 

Novinky (Plzeň Lhota)

Nové typy rodinných domů

4+kk až 5+kk

více...

Pokračování výstavby

Rodinné domy nabízené v další etapě výstavby jsou již ve fázi hrubé stavby.

více...

DALŠÍ ETAPA RODINNÝCH DOMŮ V PRODEJI

Výstavba dalších 10 rodinných domů byla již zahájena - dvojdomky typu Ak, E1 a nově typ C1! Přijďte si prohlédnout náš vzorový dům.

více...

STAVÍME PRO VÁS NOVÉ BYDLENÍ!

Financování

Zákazník může uhradit částku z vlastních zdrojů nebo využít úvěru, například ze stavebního spoření či úvěru hypotéčního. Tyto možnosti financování nemovitosti lze samozřejmě účelně kombinovat. Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s. poskytuje v této problematice všem zájemcům bezplatné finanční poradenství.

Klient si samozřejmě může vybrat finanční ústav, u kterého bude úvěr čerpat. Firma spolupracuje například s ČSOB, a. s.

ČSOB, a. s. nabízí klientům společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. lepší podmínky při získávání úvěru. Především se jedná o poplatky spojené s odhadem nemovitosti a vyřízením úvěru. Klient také nemusí pracně shánět všechny podklady, vyřizovat si odhad atd., vše zajistí zaměstnanci ČSOB, a. s..

ČSOB, a.s. je připravena jednat s každým zájemcem o výstavbu, bezplatně poskytnout první informace a zpracovat model financování hypotékou. Další podrobnější nabídka ČSOB

Splátkové kalendáře

Financování rodinného domu probíhá formou pěti záloh a doplatku. V následující tabulce si můžete vybrat výši splátek v jednotlivých fázích výstavby. Ke každé nabídce se váže jiný koeficient.

Základní splátkový kalendář vyjadřuje koeficient 1. Pokud budete platit dle splátkového kalendáře větší část v pozdějších fázích výstavby, tedy s koeficientem větším než 1, cena domu bude vyšší.

Výslednou cenu zjistíte, když cenu nemovitosti vynásobíte koeficientem.

Tabulka koeficientu

Koef. Rezerv.
poplatek
1. záloha 2. záloha 3. záloha 4. záloha 5. záloha Doplatek
1 30 000,- 20 % 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %
 1,01 30 000,- 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 10 %
 1,02 30 000,- 10 % 15 % 20 % 20 % 25 % 10 %
 1,03 30 000,- 10 % 10 % 20 % 15 % 25 % 20 %
 1,06 30 000,- 10 % 10 % 10 % 10 % 20 % 40 %
  • Rezervační poplatek je splatný do 6ti dnů od podpisu rezervační smlouvy. Rezervace bude poskytnuta do 30ti kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody. Rezervační poplatek je nevratný.
  • 1. záloha na kupní cenu do 10ti dnů po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Tato částka bude ponížena o zaplacený rezervační poplatek.
  • 2. záloha na kupní cenu do 30ti dnů po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
  • 3. záloha na kupní cenu do 10ti dnů od doručení sdělení budoucího prodávajícího o dokončení hrubé stavby (základy, nosné zdivo, stropy, konstrukce krovu, střešní krytina).
  • 4. záloha na kupní cenu do 10ti dnů od doručení sdělení budoucího prodávajícího o dokončení vnitřních příček, střešních oken, plastových oken, vyjma vchodových dveří.
  • 5. záloha na kupní cenu do 10ti dnů od doručení sdělení budoucího prodávajícího o dokončení betonových podlahových konstrukcí, vnitřních instalací, omítek, fasády, vchodových plastových dveří.
  • Doplatek na kupní cenu před podpisem Kupní smlouvy o převodu rodinného domu.

Splátkový kalendář je pouze orientační, který lze po dohodě upravit podle potřeb klienta bez navýšení koeficintu.