Dnes je úterý, 17.října 2017
 
 
 
 
 

Novinky (Zelená terasa)

Poslední volný byt

mezonet 3+kk+2B+L+T

více...

STAVÍME PRO VÁS NOVÉ BYDLENÍ!

Financování

Zákazník může uhradit částku z vlastních zdrojů nebo využít úvěru, například ze stavebního spoření či úvěru hypotéčního. Tyto možnosti financování nemovitosti lze samozřejmě účelně kombinovat. Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s. poskytuje v této problematice všem zájemcům bezplatné finanční poradenství.

Klient si samozřejmě může vybrat finanční ústav, u kterého bude úvěr čerpat. Firma spolupracuje například s ČSOB, a. s.

ČSOB, a. s. nabízí klientům CZ STAVEBNÍHO HOLDINGU, a. s. lepší podmínky při získávání úvěru. Především se jedná o poplatky spojené s odhadem nemovitosti a vyřízením úvěru. Klient také nemusí pracně shánět všechny podklady, vyřizovat si odhad atd., vše zajistí zaměstnanci ČSOB, a. s.

ČSOB, a.s., pobočka Pardubice je připravena jednat s každým zájemcem o výstavbu, bezplatně poskytnout první informace a zpracovat model financování hypotékou. Další podrobnější nabídka ČSOB

Splátkové kalendáře

  • Rezervační poplatek 30.000,- Kč splatný do 6 kalendářních dnů od podpisu rezervační dohody. Rezervace bude zajištěna 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody. Rezervační poplatek bude započten do 1. zálohy na kupní cenu. Rezervační poplatek je v případě neuzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní nevratný.
  • 1. záloha na kupní cenu ve výši 80% splatná do 10ti pracovních dnů po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Tato splátka bude ponížena o zaplacený rezervační poplatek.
  • 2. doplatek do sjednané základní kupní ceny, tzn. 20%, bude uhrazen před podpisem samotné Kupní smlouvy o převodu bytové jednotky.

Tabulka koeficientu

Koeficient Rezervační poplatek 1. záloha Doplatek
1,00 30 000 Kč 80 % 20 %