Dnes je úterý, 26.září 2017
 
 
Parkování na Zelené terase
 
 
 
Lokalita
Typ
Velikost
Cena do
K dispozici

Novinky

Plzeň - Lhota

připravujeme do prodeje rodinné domy 4+kk a 5+kk s garáží!

více...

Plzeň - Lhota

Poslední volný rodinný dům o velikosti 3+kk!

více...

STAVÍME PRO VÁS NOVÉ BYDLENÍ!

Správa bytů

Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. od roku 2005 rozšířila své služby o správu nemovitostí. V současnosti zajišťuje v Pardubicích správu více jak 350 bytových a nebytových jednotek ve vlastnictví společenství vlastníků.

Nabízíme Vám komplexní služby při správě nemovitostí – zajištění ekonomických, technických, právních a ostatních služeb, zejména:

 • vedení evidence vlastníků bytových a nebytových prostor
 • předpis a kontrola plateb spojených s vlastnictvím (užíváním) bytových a nebytových jednotek, plateb do fondu oprav a údržby a plateb na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytových a nebytových jednotek
 • změny předpisů, upomínání dlužníků
 • vedení evidence nákladů na provoz domu (opravy a údržbu společných částí domu, služby spojené s bydlením, správní odměna, pojistné apod.)
 • provádění plateb dle stanovených limitů a způsobů autorizace
 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)
 • vedení evidence hospodaření nemovitosti
 • vedení účetnictví SVJ
 • vyhotovení účetních podkladů pro daňová přiznání daně z příjmu
 • zakládání právnických osob
 • vedení technické evidence budov, bytů, nebytových prostor a pozemků
 • zajištění potřebných oprav a údržby stavební části budov, společných prostor objektů, bytů a nebytových prostor v rozsahu dle platné legislativy.
 • zajištění předepsaných revizí a vedení evidence potřeby jejich obnovy
 • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budovy, s opravami, výběrová řízení dodavatelů
 • zajištění kontroly technického stavu objektů
 • zajištění havarijní služby
 • vyřizování reklamačních řízení společných prostor domu v reklamační lhůtě
 • vyřizování stížností, dotazů a oznámení
 • zajištění právní konzultace a poradenství

V případě jakýchkoliv nezávazných dotazů nebo Vašeho zájmu o správu nemovitostí nás kontaktujte: Ing. Martina Pištorová (Správa bytů)
Kancelář: Bělehradská 582, 530 09 Pardubice, Tel.: 466 614 677, 732 180 252, email: sprava@czsh.cz